ระบบรดน้ำและระบบสปริงเกอร์ภูมิสถาปัตย์ ของ Rain Bird
  Search HitechHome.com
 

    
  หน้าหลัก
  ผลิตภัณฑ์
    Rain Bird SprayHead

    Rain Bird Rotary Nozzles

    Rain Bird Rotors

    Rain Bird Valves

    Rain Bird Controllers

    Rain Bird Central Controls

    Rain Bird Accessories

   ศูนย์บริการออกแบบระบบรดน้ำ
  Home > ระบบรดน้ำและระบบสปริงเกอร์ภูมิสถาปัตย์ ของ Rain Bird > Rain Bird SprayHead   Rain Bird SprayHead

   Spray Nozzles & Bubblers

Plastic U-Series Nozzlesใช้น้ำน้อยกว่า 30%
Plastic MPR Nozzlesหัวฉีดต่อต้านอัตราการตกตะกอน
VAN Series Nozzlesหัวฉีดแบบโค้งที่หมุนปรับได้
1300A-F Bubblerหัวฉีดแบบน้ำพุปรับได้รอบ
1400 Seriesหัวฉีดแบบน้ำพุชดเชยแรงดัน


   หัวฉีดแบบพ่นน้ำเป็นฝอย

1800 Series5.1 ซม., 7.6 ซม., 10.2 ซม., 15.2 ซม., 30.5 ซม.
1800-PRS Series10.2 ซม., 15.2 ซม., 30.5 ซม.
1800-SAM Series10.2 ซม.,15.2 ซม.,30.5 ซม.
UNI-Spray Series5.1 ซม.,10.2 ซม.,15.2 ซม.