ระบบรดน้ำและระบบสปริงเกอร์ภูมิสถาปัตย์ ของ Rain Bird
  Search HitechHome.com
 

    
  หน้าหลัก
  ผลิตภัณฑ์
    Rain Bird SprayHead

    Rain Bird Rotary Nozzles

    Rain Bird Rotors

    Rain Bird Valves

    Rain Bird Controllers

    Rain Bird Central Controls

    Rain Bird Accessories

   ศูนย์บริการออกแบบระบบรดน้ำ
  Home > ระบบรดน้ำและระบบสปริงเกอร์ภูมิสถาปัตย์ ของ Rain Bird > Rain Bird Central Controls   Rain Bird Central Controls

   Rain Bird Central Control Systems

IQ Central Control Softwareโปรแกรมซอฟต์แวร์ควบคุมศูนย์กลาง
IQ LXM-DTC Satellite Controllerตัวควบคุมทางดาวเทียม
MDC Two-Wire Control Systemมีประสิทธิภาพในการควบคุมขั้นสูงสำหรับไซต์งานเดี่ยว
SiteControlลักษณะพิเศษอย่างเต็มรูปแบบ State-of-the-Art
Maxicom2โปรแกรมการควบคุมศูนย์กลางหลายที่สำหรับระบบพาณิชย์ขนาดใหญ่